0985.910.420

Trà Ô Long tăng chắc răng và xương

Một nghiên cứu cho thấy những người uống trà đen, trà xanh hoặc trà Ô Long hàng ngày trong suốt 10 năm có mật độ khoáng xương tổng thể cao hơn 2% .

Nghiên cứu ở 680 phụ nữ Trung Quốc sau mãn kinh thấy những người uống trà Ô Long thường có mật độ xương cao hơn 4.5-4.9% so với những người không uống trà.

Ngoài ra, một số báo cáo gần đây khác cho thấy những tác động tích cực tương tự của trà trên mật độ khoáng xương .

Mật độ khóang xương cao hơn có thể làm giảm nguy cơ gãy xương. Tuy nhiên, mối liên hệ trực tiếp giữa trà Ô Long và gãy xương vẫn chưa được nghiên cứu.

Cuối cùng, các nghiên cứu liên hệ lượng tiêu thụ trà với giảm mảng bám răng. Trà Ô Long cũng là một nguồn floride phong phú, có thể giúp tăng men răng .