0985.910.420

Giá trà ô long xuất khẩu Việt Nam thấp nhất

Trà ô long là sản phẩm nông nghiệp tiềm năng và mang lại giá trị xuất khẩu cao. Tuy nhiên, hiện nay giá trà ô long xuất khẩu của Việt Nam đang thấp nhất trong mười nước xuất khẩu trà của thế giới. Ngoài giá thấp, sản lượng trà xuất khẩu của Việt Nam cũng đang có xu hướng giảm đi. Theo cục Trồng trọt, năm 2013 diện tích trà cả nước là 135.300ha, giá trà ô long xuất khẩu cả năm đạt 222 triệu USD. Trong bốn tháng đầu năm 2014, khối lượng xuất khẩu trà ước đạt 33.000 tấn với giá trị đạt 51 triệu USD, giảm 13,2% về khối lượng và giảm 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Theo ý kiến của ông Favio Corsin-đại diện của Sáng kiến thương mại bền vững (IDH) tại Hội Nghị phát triển chè (trà) bền vững năm 2013 cho rằng: chất lượng trà của Việt Nam còn thấp, những nhà máy xếp loại C vẫn được phép sản xuất trà khiến cho việc quản lý chất lượng không rõ ràng; hội trồng chè tư nhân chưa có nhận thức về sự cần thiết trong việc sử dụng hóa chất nông nghiệp có trách nhiệm.
Theo ông, giải pháp cho vấn đề này là những nhà máy xếp loại C nên bị cảnh báo và được tập huấn để nâng cấp lên loại A, B. Nếu các nhà máy này không đat được loại A, B trong vòng 6 tháng sau khi cảnh báo thì nên bị đóng cửa

giá trà ô long

Ngoài ra, cần có chương trình hỗ trợ để giúp các đơn vị sản xuất nhỏ hình thành các nhóm để dễ dàng tuân thủ những tiêu chuẩn để được chứng nhận và truy xuất nguồn gốc. Thành lập nên các chuỗi cung ứng trà, đào tạo về trồng trà, chế biến bền vững theo các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn.
Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã chấp thuận thành lập một ban điều phối ngành trà, giống như mô hình ban điều phối ngành cà phê. Ban này sẽ thống nhất định hướng phát triển ngành trà, tập trung hướng dẫn các khâu kỹ thuật cho các hộ nông dân, hỗ trợ thiết thực nhằm phát triển ngành trà bền vững đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.

Một số tin tức cho quý khách thảo khảo:

Giá trà ô long bán như thế nào

Giá trà ô long bán bao nhiêu

Giá trà ô long rẻ

Giá trà ô long