Sản Phẩm Mới

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Phổ Nhĩ Quýt

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Tân Long Châu Nấm

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Tiểu long châu

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Xanh Sữa Túi Lọc

Trà Ô Long Phú Sỹ

Bột Trà Xanh

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Sencha

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Phú Sỹ MSP 10

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Phổ Nhĩ

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Đen CTC

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Tân Long Châu

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Phú Sỹ MSP 26

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Phổ Nhĩ Tre

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Tân Long Châu Bí

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Sữa

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Xanh Sen Túi Lọc

Trà Ô Long Phú Sỹ

Hồng Trà Sữa

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Đen Lá

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Phú Sỹ MSP 11

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Quế Hoa

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Đen OP1

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Nhân Sâm

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Phú Sỹ MSP 27

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Phổ Nhĩ Viên Vàng

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Thảo Mộc Tiểu Long Châu

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ôlong Kim Tuyên

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Đen Túi Lọc

Trà Ô Long Phú Sỹ

Hồng Trà Ô Long

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Tân Châu Bí

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Phú Sỹ MSP 16

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà ô long phú sỹ

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Đen

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô lông Tứ Quý

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Phú Sỹ MSP 28

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Phổ Nhĩ Bánh

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Xanh

Danh Mục Khác

Trà Ô Long Cám 1kg

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô long Gói 50g (A14)

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Xanh Măng Cụt Túi Lọc

Trà Ô Long Phú Sỹ

Hồng Trà PEKOE

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Tân Châu Đỏ

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Atiso túi lọc

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Gạo Nhật

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô long Đỏ

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Phú Sỹ MSP 29

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Phổ Nhĩ Bánh

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Trắng

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô long Trắng

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô long cao cấp 100g (A16)

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Xanh Xoài Túi Lọc

Trà Ô Long Phú Sỹ

Lục Trà Lài

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Phú Sỹ MSP 18

Trà Ô Long Phú Sỹ

Bạch Trà Tiên

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Đài Loan

Trà Ô Long Phú Sỹ

Bột trà xanh

Trà Ô Long Phú Sỹ

Bộ lễ vàng cao cấp 400g (A)

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Xanh

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà PoCha

Danh Mục Khác

Trà Thiết Quan Âm

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô long Cao Cấp 250g (A18)

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Xanh Dừa Túi Lọc

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Matcha ô Long Tea

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Hoa Cúc

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Quế Hoa

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Thảo Quyết Minh

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô long Bạc

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Sen

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô Lông Rang

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Ô long Thúy Ngọc

Trà Ô Long Phú Sỹ

Trà Xanh Lài Túi Lọc